Ukážka

brúsenie damaškového noža
nový nôž – továrenské brúsenie

 

nový nôž – brúsenie „profi“
pred brúsením

 

po nabrúsení

 

pred brúsením

 

po nabrúsení

 

mlynček na mäso

 

vybrúsenie nového ostria

 

brúsenie nového noža

 

opotrebovaný kuchársky profi nôž

 

pred brúsením

 

po nabrúsení
brúsenie úplne nového noža ( v prvej polovici ukážka továrenského brúsenia, potom po nabrúsení )