Kontakty

TEL.: 0902/616818

MAIL: info@ostrynoz.sk

(počas pracovných dní od 8,00 do 20,00)

Mgr. Miroslav Klimeš, Záhorácka 5/54, 90101 Malacky (mapa)

(na uvedenú adresu je možné priniesť a osobne si vyzdvihnúť Vaše nože, ale ide o adresu bydliska, nie prevádzkareň)

IČO: 51581221, zapísaný v Živnostenskom registri OÚ Malacky pod č.: 120-22157